Jet Profiler demofilm

Jet Profiler är ett verktyg för att snabbt hitta flaskhalsar i MySQL-databaser.

» Ladda ner programmet

Testa din MySQL-databas

Skärmbilder

Skärmbild som visar en lista över de tyngsta frågorna

Tyngsta frågorna

Skärmbilden visar en åtta minuter lång sekvens av provbelastning, som toppar var 90e sekund. Det övre linjediagrammet visar Trådar, det totala antalet anslutna trådar i ljusblått och antalet trådar som körs (utför frågor) i mörkblått. Det röda området visar hur många långsamma frågor som körs. Tabellen Frågor visar de tyngsta frågorna tillsammans med ett betyg baserat på EXPLAIN. Denna överblick är det viktigaste verktyget för att hitta frågor med sämst prestanda.

Skärmbild som visar de tyngsta användarna

Tyngsta användarna

Denna skärmbild visar en jämförelse mellan de olika användarna. Både linjediagrammet och cirkeldiagrammet visar att heavybid är den mest frekventa användaren. Om det finns flera användare av systemet, så kan detta vara ett snabbt sätt att avgöra om en specifik användare är överrepresenterad.

Skärmbild som visar de tyngsta tabellerna

Tyngsta tabellerna

Tyngsta tabellerna är en överblick som visar vilka tabeller som används mest frekvent. Tabellen heavybidder.user från vår testapplikation står för ungefär 40% av belastningen. Detta kan ibland vara det bästa sättet att avgöra vilka delar av en databas som presterar sämst – tabeller som saknar index.

Skärmbild som visar betyg och förklara

Betyg

Dialogrutan Förklara visar en visualisering av frågans exekveringsplan. Ett betyg visar om frågan är välskriven och om indexeringen används korrekt. Frågan kan redigeras och kommandot förklara kan köras igen för att ta reda på om frågan kan förbättras.

Features

Ladda ner programmet eller läs vad våra kunder tycker.